OVER HAPTONOMIE

Haptonomie is de leer van het menselijke gevoelsleven. Frans Veldman is de grondlegger ervan. Het gaat over je ontwikkeling als mens in contact met je omgeving. Uitgangspunt is dat je anderen nodig hebt om te voelen wie je zelf bent. En voor hulp, steun, stimulans en vriendschap.

Haptotherapie is de therapeutische toepassing van haptonomie. Het maakt gebruik van de eigen-wijsheid van het lichaam. Je leert te luisteren naar de signalen ervan. Enkele thema’s binnen de begeleiding zijn: verharden en verzachten; verbinden en loslaten; ruimte innemen en innerlijk tevoorschijn komen.

De aanraking werkt direct op het autonome zenuwstelsel. Je leert te voelen wanneer je ‘aan’ staat en je leert je lichaam weer te leren schakelen naar ‘uit’. Deze zogenaamde uit-stand, de parasympaticus, is verantwoordelijk voor het verteren, voor herstel en voor het weer opladen van je lichaam.

Het is een practice based methode.  

De koppeling van beleving aan inzicht is een toegevoegde waarde van haptotherapie. Daarmee onderscheidt het zich van gesprekstherapieën.